Compromís Residu Ø

Quan adquirim la responsabilitat d’obtenir autorització per a la gestió de residus adquirim un compromís de respecte i protecció envers el medi ambient; i de seguretat i salut de l’equip humà que treballa a l’empresa.

Per mantenir aquest compromís, hem desenvolupat i implantat un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i de seguretat i salut basat en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001, respectivament.

Els compromisos d’ADALM són:

  • Avaluació, identificació i correcció d’aspectes tècnics que ens permetin ratificar el nostre compromís amb la política mediambiental, de seguretat i de salut.
  • Control de processos que garanteixin la màxima eficàcia. Creació, avaluació i correcció de manuals de sistema de gestió.
  • Respecte per l’entorn on desenvolupem la nostra activitat.
  • Seguiment i comunicació constant amb el client, per tal de determinar de manera anticipada les necessitats dels mateixos i millorar cadascun dels serveis oferts.
  • Satisfacció dels nostres clients.

A més del que hem esmentat anteriorment, i seguint amb el compromís del model de l’economia circular, Adalmo és empresa certificadora del segell Zero Residu el qual és un distintiu propi d’ADALM que acredita una gestió de residus organitzada, que permet preparar-los per ser reutilitzats i transformar-los en productes, reintroduint-los a la cadena de valor. Aquest segell reconeix aquells clients que aconsegueixen maximitzar la valorització de les diferents fraccions de residus que generen evitant que tinguin com a destinació final l’eliminació a l’abocador.

Des d´Adalmo, amb la nostra estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, treballem per impulsar el desenvolupament d’una societat balear més compromesa amb l’entorn i amb les persones. En aquest marc, la nostra activitat va més enllà del reciclatge, contribuint de forma directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats a l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Subscriure's al nostre butlletí