Des de 1967 treballem per i per a la conservació del medi ambient de les Illes Balears.

A finals dels 60, amb l’evolució de la indústria del servei a les Balears, el sector dels residus va patir un increment natural que va comportar la necessitat d’establir sistemes de recollida i tractaments específics per als residus produïts per aquest nou sector.

Actualment la nostra activitat es divideix en cinc grans àrees:

  • Recuperació de tota mena de materials: si bé als inicis ens centrem en la compra i recuperació de ferralla, metalls i material procedent de demolicions i desballestament, a dia d’avui Adalmo també s’encarrega de la recuperació de tota mena de materials incloent paper, cartró, plàstics i qualsevol material reciclable. Des del 2020, Adalmo compta amb una nova instal·lació amb la tecnologia més avançada dedicada exclusivament a la recuperació del 100% dels materials tractats
  • Residus perillosos: des de l’any 1997 posseïm l’autorització per a la recollida i el condicionament de tota mena de residus perillosos, oferint una gestió segura i efectiva per al tractament correcte. Seguint amb el seu afany de lideratge, Adalmo és l’empresa pionera a les Balears a oferir solucions per al desamiantat, la descontaminació i gestió de terres i sòls contaminats així com oferir un servei 24 hores per a emergències ambientals.
  • Residus sanitaris: des del 2010 som gestors de residus sanitaris comptant amb una planta d’esterilització innovadora a la qual va acompanyar, el 2022, un sistema de rentat de dipòsits per reduir l’ús de materials plàstics i el consegüent impacte ambiental de l’activitat. El 2011 passem a gestionar el transport, la recollida i el tractament de residus sanitaris tallants i punxants i altres residus procedents d’hospitals, clíniques i petits productors.
  • Residus urbans: Expandint l’àrea d’actuació, Adalmo el 2015, es va adjudicar el disseny, la construcció i gestió de la planta de tractament de residus urbans des Milà, ubicada a Maó (Menorca), amb noves instal·lacions per al tractament i valorització de deixalles. Continuant amb aquesta vocació de servei, Adalmo col·labora amb diferents entitats locals ajudant-los en la gestió segura dels seus Punts Verds.
  • Residus MARPOL: a partir del 2020, autoritzat per Autoritat Portuària de Balears (APB), Adalmo presta serveis de recepció i tractament dels residus de forma selectiva generats per vaixells als ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i Formentera.

Residu «0»: Com a pioners en la filosofia de l’economia circular, des del 2022 Adalmo s’ha acreditat com a empresa certificadora oferint el segell distintiu ZeroResidu als nostres clients. El segell certifica la gestió de residus organitzada primant la preparació per a la seva reutilització i el reciclatge per a la seva transformació en nous productes, reintroduint-los a la cadena de valor i evitant així, l’eliminació de residus a abocadors.

Subscriure's al nostre butlletí