3.000 tones de residus electrònics a les Illes Balears

La Fundació Ecolec, organització sense ànim de lucre i SIG capdavanter en el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics, va gestionar 3.075.670,38 de quilos de residus electrònics a les Illes Balears durant 2014. Aquesta xifra suposa un 14,69% més que en 2013, la qual cosa mostra el seu ferm compromís amb el reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Adalmo col·labora amb Ecolec com a banderer de l’adequat tractament d’aquest tipus de residus amb l’objectiu de captar major quantitat i canalitzar els residus generats reduint l’impacte mediambiental.

Un dels objectius previstos pel nou Reial decret 110/2015 és precisament augmentar la quantitat de residus d’aparells elèctrics i electrònics gestionats. En aquest sentit, els productors hauran de recollir 4 quilograms de RAEE per habitant durant aquest any, quota que s’incrementarà progressivament des del 45% en 2016 fins al 65% en 2019. Per tant, l’adaptació a la nova normativa requerirà d’un esforç conjunt de tots els implicats en el procés de reciclatge. Adalmo està autoritzat com a gestor per a la recollida d’aquests residus adaptada al nou marc normatiu.

Subscriure's al nostre butlletí