Actuació amb substàncies químiques

Adalmo posa a la disposició de les empreses un servei d’assistència especialitzada en l’atenció de casos relacionats amb el transvasament de substàncies químiques emmagatzemades en qualsevol instal·lació. Per a l’execució d’aquesta assistència, Adalmo compta amb un equip tècnic i professional especialitzat, en guàrdia les 24 hores, capacitat per actuar en cas de produir-se una situació accidental relacionada amb la manipulació i/o emmagatzematge de productes químics, i realitzar la posterior retirada dels residus químics generats.

Les característiques intrínseques d’alguns dels productes químics que es manegen en els processos industrials fa que aquests hagin de ser manipulats i emmagatzemats contemplant determinades precaucions i mesures de seguretat. Així mateix per a una manipulació segura és necessari identificar i conèixer les propietats físic-químiques i toxicològiques de les substàncies que es manegen, els seus efectes sobre la salut i els efectes sobre el medi ambient de cada substància específica. Només així es poden definir les actuacions preventives a realitzar per manipular i emmagatzemar els productes de forma segura, evitant situacions accidentals així com limitar les conseqüències en cas que es produeixin.

No obstant això les situacions accidentals que involucren substàncies perilloses tals com a fugides, vessis, abocaments, etc exigeixen l’actuació ràpida i precisa de personal, mitjans materials i equips especialitzats, no sempre disponibles en les instal·lacions industrials.

La nostra Unitat d’Intervenció recentment ha actuat en el transvasament de 8.000 litres de metanol d’un tanc enterrat, exercint també les labors de supervisió i prevenció de la zona d’actuació.

Subscriure's al nostre butlletí