Actuació en cas d' emergència

Adalmo posa a la disposició de les empreses un servei d’assistència especialitzada en l’atenció de casos d’emergència relacionats amb l’abocament de substàncies químiques emmagatzemades en qualsevol instal·lació. Per a l’execució d’aquesta assistència, Adalmo compta amb un equip tècnic i professional especialitzat, en guàrdia les 24 hores de dia, capacitat per atendre de forma permanent en cas de produir-se una situació accidental relacionada amb la manipulació i/o emmagatzematge de productes químics, a més de realitzar la posterior retirada dels residus químics generats.La Unitat d’Intervenció Immediata no només actua en cas de produir-se una situació de risc, sinó que també exerceix labors de supervisió i prevenció de la zona d’actuació, i dels equips d’emergència instal·lats per a tal fi.Les característiques intrínseques d’alguns dels productes químics que es manegen en els processos industrials fa que aquests hagin de ser manipulats i emmagatzemats contemplant determinades precaucions i mesures de seguretat. Així mateix per a una manipulació segura és necessari identificar i conèixer les propietats físic-químiques i *toxicológicas de les substàncies que es manegen, els seus efectes sobre la salut i els efectes sobre el medi ambient de cada substància específica. Només així es poden definir les actuacions preventives a realitzar per manipular i emmagatzemar els productes de forma segura, evitant situacions accidentals així com limitar les conseqüències en cas que aquestes situacions accidentals es produeixin.No obstant això les situacions accidentals que involucren substàncies perilloses tals com a fugides, vessis, abocaments, etc exigeixen l’actuació ràpida i precisa de personal, mitjans materials i equips especialitzats, no sempre disponibles en les instal·lacions industrials.

Subscriure's al nostre butlletí