ADALMO, clau en la conservació de l'entorn balear per la seva gestió de residus

Participem en l’Especial del Diari de Mallorca per al Dia Mundial del Medi Ambient per conscienciar els ciutadans sobre la necessitat de realitzar una correcta gestió de residus.

La gestió interna i els processos operatius de ADALMO són ​​respectuosos amb l’entorn natural, i busquen l’eficiència econòmica i ambiental, garantint la seva viabilitat a llarg termini.

Donem valor als residus a través d’un tractament segur, minimitzant així els impactes en la salut de les persones o en la qualitat de l’entorn. Som economia circular des dels nostres orígens. Partim de la base que els recursos naturals que ens ofereix la terra no són infinits de manera que la reducció del seu consum, la preparació per a la reutilització i el reciclatge són fonamentals per oferir una segona vida als nostres residus i així preservar el medi ambient i oferir-nos un futur millor.

Com a empresa pionera a les nostres illes en la implantació de sistemes de tractament de residus, el repte de ADALMO i dels nostres treballadors és la superació constant dels objectius de sostenibilitat sota els principis de l’economia circular, és a dir, la nostra prioritat és extreure la major quantitat de recursos a partir dels residus, perquè puguin reincorporar-se a l’economia o subministrar energia.

«En el Dia Mundial del Medi Ambient tenim l’oportunitat de sensibilitzar el públic sobre aquest tema de gran interès, i en ADALMO recordem més que mai que necessitem un canvi cap a una economia més sostenible. Les alteracions provocades per l’home en la naturalesa, com el canvi climàtic o la desforestació, la producció agrícola i ramadera intensiva o el creixent comerç il·legal de vida silvestre, afecten el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat. Cada un de nosaltres pot contribuir a tenir cura del nostre planeta. Mitjançant la modificació dels nostres hàbits i la presa de decisions que comportin menys efectes perjudicials per al medi ambient, tenim la capacitat de construir un món més sostenible », afirma Juan Alba, director general de ADALMO.

Des de fa més de 50 anys centrem la nostra activitat a les illes, realitzant recuperació de metalls, valorització de paper i cartró, tractament de residus sanitaris, gestió de residus perillosos, desamiantats, descontaminació de sòls, neteges industrials, gestió de residus dels vaixells (MARPOL), és a dir, realitzant la gestió de qualsevol tipus de residu primant el seu reciclatge o recuperació. Fomentem una conducta de millora continua estant certificats en les normes ISO 9001 de Qualitat, 14001 Ambiental i 45001 de Seguretat i Salut.

Subscriure's al nostre butlletí