Adalmo col·labora en la valorització dels residus generats per Endesa

S’han revaloritzat més del 72% dels residus generats en treballs de manteniment de la xarxa elèctrica de les Balears.

Adalmo ha retirat i gestionat durant el 2017 els residus perillosos derivats de treballs de construcció, manteniment i millora de la xarxa elèctrica de distribució a les instal·lacions d’Endesa a Balears, donant compliment a la legislació vigent i prioritzant la valorització dels residus generats.

La retirada d’aquests residus es realitza mitjançant vehicles autoritzats, que els transporten a les instal·lacions especialitzades que Adalmo té habilitades per a la gestió de tot tipus de residus, tant no perillosos, com perillosos i sanitaris. Es prioritza l’aprofitament del residu a través del reciclatge, deixant com a últim recurs l’eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització.

Subscriure's al nostre butlletí