Adalmo, gestor de residus de l'obra de demolició de Son Dureta

Son Dureta, l’antic hospital de referència de Balears, es desmunta pedra a pedra, sense pressa i sense pausa, complint amb la normativa donada la complexitat i la necessitat de manipular material perillós com és l’amiant.

Ja s’han executat un 30% de les obres de demolició el termini previst era de nou mesos i hauran d’acabar al gener de 2020. Durant aquesta primera etapa, que canviarà definitivament la fisonomia del complex, s’enderrocarà l’edifici de consultes externes i el de matern-infantil, que té una alçada de 42 metres i 12 pisos, mitjançant robots teledirigits.

En tractar-se de l’obra pública de demolició de més envergadura que s’ha realitzat a les Balears, genera molts residus, que Adalmo s’encarregarà de transportar i gestionar, inclosa la recollida de material amb amiant.

Es pretén convertir el 75% dels residus petris en grava, és a dir uns 30.000 metres cúbics, que passaran a reutilitzar dins del mateix recinte.

L’execució més complicada és la retirada de material amb amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que al dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, i poden provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra tasca comprèn:

-Assessorament tècnic.

-Estudi i detecció de materials amb amiant.

-Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

-Retirada dels materials amb amiant.

-Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

-Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí