Adalmo ha realitzat la destrucció de 13 pasteres a petició de Ports de les Illes Balears.

A tots els ports hi ha un nombre apreciable de vells vaixells abandonats a la seva sort que ocupen espai i amarratges sense que siguin retirats per ningú. La necessitat de donar fi a aquestes embarcacions inservibles, reciclant i col·laborant amb el medi ambient i la salut del mar, és un dels objectius d’Adalmo, oferint la destrucció i el reciclatge de les embarcacions en desús.

El desballestament de les 13 pasteres interceptades l’any passat, prèvia descontaminació mitjançant extracció dels materials perillosos (com ara olis i combustibles, aigües de sentina, bateries, líquids refrigerants i filtres), s’ha realitzat mitjançant trituració amb electroimant a les nostres instal·lacions recuperant materials tals com fustes, plàstics, acer i altres metalls, com explica el nostre cap de valoració de residus no perillosos Toni Llabrés.

Mira el vídeo de la notícia aquí!

Som l’única empresa de les nostres illes que disposa de la tecnologia i les instal·lacions adequades per a la realització d’aquestes operacions, comptant amb l’autorització de gestor de residus tant perillosos com no perillosos.

A Adalmo ens esforcem a mantenir un alt nivell de servei reduint al màxim l’impacte ambiental, afavorint una gestió adequada per donar compliment a la legislació vigent en aquesta matèria.

Subscriure's al nostre butlletí