Adalmo inaugura un pioner sistema de dipòsits reutilitzables per a residus infecciosos

A la nostra Planta de tractament de residus sanitaris ubicada a Ses Veles ja comptem amb un nou sistema autoritzat de dipòsits reutilitzables per als residus sanitaris de grup III, que s’ha implantat per primera vegada a les Balears.

Comptem amb nous dipòsits que substitueixen els utilitzats fins ara per a l’emmagatzematge, el transport i el tractament dels residus infecciosos procedents de tot tipus de centres sanitaris (hospitals, centres de salut, clíniques, laboratoris, veterinaris, etc.).

Els dipòsits reutilitzables grocs són rígids i opacs, resistents al trencament i a prova de punxaments, i amb una vida útil de 100 cicles. Amb la introducció d’aquest nou sistema s’aconsegueixen millores ambientals en reduir el consum de plàstic (1,5 quilograms per cada contenidor de 60 litres) i disminuir la petjada de carboni en un 20% amb un estalvi de 435 kg de CO2 per cada dipòsit.

S’ha instal·lat un nou sistema de rentat que permet la reutilització segura dels dipòsits, reduint la despesa d’energia i aigua, i evitant-ne la destrucció i la necessitat de producció de nous dipòsits, per la qual cosa evitem la generació de més residus fent possible un esquema circular.

Destaquem així que aquest sistema és un clar exemple de la importància de la innovació i millora contínua, en què fa anys que treballem.

Subscriure's al nostre butlletí