Adalmo opta per iSostenibilitat amb l'IDI

El passat 30 de març vam rebre la visita a les nostres instal·lacions de Mariona Luis Tomás, Directora Gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), interessada a conèixer les mesures implantades per reduir la petjada de carboni de la nostra activitat de gestió de residus.

Es coneix com a petjada de carboni al rastre de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que deixen les activitats humanes. Aquest indicador ambiental mesura tant les emissions directes com indirectes de compostos com el metà (CH4), l’òxid de nitrogen (N2O), els hidrofluorocarburs (HFCs), els perfluororcarburs (PFCs), l’hexafluorur de sofre (SF6) i, sobretot, del més abundant i que més ha contribuït a l’escalfament global des del 1990: el diòxid de carboni (CO2).

Adalmo va obtenir la subvenció de consultoria iSostenibilitat, un ajut destinat a les empreses industrials de les Illes Balears per fer el càlcul de la seva empremta de carboni i elaborar el pla de reducció d’emissions de GEH.

En el marc de la nostra estratègia de circularitat i desenvolupament sostenible, duem a terme el càlcul anual de petjada de carboni des del 2016 amb un consultor especialitzat, implantant les accions contemplades al pla que aconsegueix reduir les emissions de l’empresa i contribuir a la cura del medi ambient, com per exemple: consum d’energia elèctrica 100% renovable, adquisició de vehicles elèctrics i híbrids, formació en conducció eficient, instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d’altres.

Cal recordar també que el mes de desembre passat va entrar en vigor el Decret 48/2021 que regula el Registre Balear de la petjada de carboni, que obliga les empreses de més de 50 treballadors o que facturin més de deu milions d’euros realitzar i verificar el càlcul de la petjada de carboni. Aquest Registre recull els esforços de les empreses en el càlcul, la reducció i la compensació de les emissions de GEH que genera la seva activitat.

Actua pel clima, redueix la teva petjada!

Subscriure's al nostre butlletí