Adalmo realitza el servei extraordinari de recollida de residus infecciosos per COVID-19 per l'IB-SALUT

Durant l’estat d’alarma, el Servei de Salut de les Illes Balears ens ha contractat mitjançant tramitació d’emergència per dur a terme la gestió de residus generats per contacte amb COVID-19, tant en els hospitals (inclòs l’Hotel Medicalitzat Melià Palma Bay), com en els centres de salut així com de les seves unitats bàsiques de salut depenents.

Per a l’adequada gestió dels residus sanitaris generats per les necessitats extraordinàries sorgides de l’emergència de salut pública provocada pel coronavirus SARS-CoV2, ha calgut contractar el servei de recollida específic ocasionat per l’increment de l’ús dels equips de protecció individual (EPI) necessaris per a l’adequada prestació de l’assistència sanitària garantint la protecció dels empleats i pacients.

Aquests EPI generats en contacte amb COVID-19 com guants, màscares, bates, etc. es consideren com a residus infecciosos i es gestionen com a residus sanitaris de grup III segons el que disposa la normativa autonòmica sobre residus sanitaris.

Adalmo ha subministrat dipòsits de 30 i 60 litres homologats per a la retirada d’aquests residus, procedents de l’atenció en domicilis de pacients i de centres d’atenció primària en contacte amb COVID-19, optimitzant la seva capacitat per aconseguir una gestió més eficient.

Des de Adalmo seguim prestant un servei essencial durant aquesta crisi del COVID-19 realitzant la gestió de residus perillosos i sanitaris.

Subscriure's al nostre butlletí