Adalmo realitza la gestió de residus sanitaris de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials ha adjudicat a Adalmo el servei de gestió integral de residus sanitaris per als seus centres sociosanitaris.

Per a l’adequada gestió dels residus sanitaris generats pels centres de Son Güells a Mallorca, i Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a Eivissa, Adalmo realitza la recollida i tractament dels residus sanitaris de grup II (material de cures com gases i cotons, apòsits i embenats, escaioles, sistemes de drenatge, etc.) i de grup III (infecciosos, tallants i punxants, sang i hemoderivats, medicaments, etc.).

També portem a terme el subministrament, retirada i posterior gestió dels contenidors higiènics femenins (UHF).

A Adalmo seguim prestant un servei essencial durant aquesta crisi de l’COVID-19 realitzant la gestió de residus sanitaris.

Subscriure's al nostre butlletí