Adalmo realitza la gestió de residus sanitaris de l'Hotel Bellver de Palma per l'IB-SALUT

El Servei de Salut de les Illes Balears ens ha contractat per tramitació d’emergència per dur a terme la gestió de residus sanitaris dels grups II i III generats per contacte amb COVID-19 a l’Hotel Melià Bellver, dependent de l’Hospital Son Llàtzer.

Per a l’adequada gestió dels residus sanitaris generats per les necessitats extraordinàries sorgides de l’emergència de salut pública provocada pel coronavirus SARS-CoV2, ha calgut contractar el servei de recollida i gestió dels residus ocasionats per l’allotjament aïllat d’usuaris no residents a Mallorca lleus o asimptomàtics de l’COVID-19, així com contactes estrets.

Portem a terme el subministrament, retirada i posterior gestió de les borses i suports per als residus de grup II, com són els guants, màscares, bates, etc.

També realitzem la recollida dels residus de grup III subministrant els contenidors homologats per agulles i material punyent i residus infecciosos.

Són residus sobre els quals s’han d’observar mesures de prevenció en la manipulació, la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i l’eliminació, ja que poden representar un risc per a la salut laboral i pública.

Recorda que hem de seguir amb les mesures per protegir-nos del contagi: ser vacunat contra la COVID-19, utilitzar mascareta, mantenir la distància, evitar multituds, rentar-se les mans amb freqüència i ventilar els espais.

Desde Adalmo seguim prestant un servei essencial durant aquesta crisi del COVID-19 realitzant la gestió de residus sanitaris.

Subscriure's al nostre butlletí