Adalmo retira material amb amiant a Cabrera

A petició de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), Adalmo ha realitzat la retirada i gestió dels residus amb fibrociment del Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera.

El nostre equip ha dut a terme el desmuntatge d’uns 500 metres lineals de canonada de fibrociment amb amiant del tram que va des del Port fins al Museu. L’amiant és un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que al dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, i poden provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

Ha estat tota una experiència treballar durant 2 setmanes en un dels millors exponents d’ecosistemes insulars no alterats del Mediterrani. Des de 1991, el Parc Nacional Marítim Terrestre acull tota la riquesa natural d’aquest conjunt d’illes i illots calcaris: importants colònies d’aus marines, espècies endèmiques i un dels fons marins més ben conservats del nostre litoral.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra tasca comprèn:

• Assessorament tècnic.

• Estudi i detecció de materials amb amiant.

• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

• Retirada dels materials amb amiant.

• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

• Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí