Adalmo s'adjudica el Servei de Transport de RSU i selectiva de l'Aeroport de Palma de Mallorca

Adalmo s’ha adjudicat el contracte de servei de transport dels contenidors de Residus Sòlids Urbans (RSU) i selectiva (paper-cartró, envasos i vidre) ubicats a la Planta de Transferència de l’Aeroport de Palma de Mallorca. Aquests residus generats a l’aeroport son dipositats als compactadors de la Planta de transferència pels usuaris, empreses de neteja o gestors de residus de l’aeroport, on a través de les tremuges es tracten separadament.Les operacions de recollida i trasllat dels contenidors es realitzen mitjançant vehicles autoritzats que permeten adaptar-se a les característiques dels residus i les necessitats que es produeixin i conductors que compleixen els requisits necessaris per a la conducció per plataforma i vies de servei en costat aire de l’aeroport, amb la finalitat de mantenir un alt nivell de servei i reduir al màxim l’impacte ambiental, afavorint un ambient adequat per als usuaris i treballadors de l’Aeroport de Palma de Mallorca.

Subscriure's al nostre butlletí