Adalmo s'adjudica la gestió de residus sanitaris de la Base Aèria de Son Sant Joan

La Base Aèria de Son Sant Joan és una instal·lació militar de l’Exèrcit de l’Aire d’Espanya, situada en paral·lel a l’aeroport de Palma de Mallorca, la missió principal és la realització de missions de recerca i salvament, així com tasques de vigilància marítima.

S’ha adjudicat a Adalmo el contracte de gestió de residus sanitaris de grup II (com ara material de cura, guants, màscares, robes i materials d’ús únic) i de grup III (infecciosos, punxants, sang, vacunes, cultius i medicaments) generats a la Base Aèria. Aquests residus són recollits en recipients homologats, degudament identificats i etiquetats, i traslladats mitjançant vehicles autoritzats a la nostra Planta de tractament de residus sanitaris.

En Adalmo ens esforcem en mantenir un alt nivell de servei reduint al màxim l’impacte ambiental, afavorint una gestió adequada per donar compliment a la legislació vigent en aquesta matèria.

Subscriure's al nostre butlletí