Adalmo, una empresa al servei del reciclatge

Parlar de Adalmo és parlar de reciclatge. Com a empresa mallorquina dedicada a la gestió de residus tenim, des de fa més de 50 anys, l’objectiu de contribuir plenament en la creació d’un desenvolupament sostenible a les nostres illes.

Adalmo és un gestor integral de residus, oferint un servei complet de gestió i assessorament a empreses, organismes públics i particulars. Les nostres principals activitats es diferencien en quatre àrees de negoci diferenciades: l’àrea de recuperació de metalls, l’àrea de serveis ambientals, l’àrea de residus perillosos, i la més recent, l’àrea de residus sanitaris.

Fa cinquanta anys la recuperació de metalls era el principal servei que oferíem, i a dia d’avui el gran volum de ferralla i metalls que gestionem ens converteix en el principal exportador d’aquest tipus de residus a les Illes Balears.

Al marge dels metalls, en Adalmo també oferim serveis ambientals per a tot tipus d’empreses i ajuntaments. El departament encarregat d’oferir assessorament en la gestió de residus dóna la possibilitat d’implantar deixalleries, així com l’elaboració de plans d’emergència ambiental o d’oferir formació específica en la matèria.

D’altra banda, també comptem amb l’autorització per a la gestió de residus perillosos i el tractament de residus sanitaris, realitzant la recollida i transport d’aquest tipus de residus així com el subministrament dels envasos necessaris per a una correcta i segura manipulació.

Subscriure's al nostre butlletí