Ajuntament de Palma adjudica la gestió de residus del Servei de Prevenció de Riscs Laborals

A petició del Ajuntament de Palma, Adalmorealitzarà la recollida mensual i tractament de residus sanitaris del seu Servei de Prevenció. Adalmo està autoritzada per a la gestió de residus sanitaris dels grups II i III, com a material de cura, guixos, material tallant i punxant, sang i hemoderivats, bovines, cultius, medicaments citostàtics i citotòxics, etc. Així mateix subministrarà els recipients necessaris per al correcte condicionament dels residus.

Subscriure's al nostre butlletí