Andratx adjudica a Adalmo el servei de recollida i tractament de residus

A petició de l’Ajuntament d’Andratx, Adalmo realitzarà la recollida, transport i tractament de residus perillosos i no perillosos del Parc Verd durant 2 anys.

D’entre els residus que es poden dipositar al Parc Verd ubicat al camí des Vinyet amb la carretera del Port d’Andratx, trobem: olis minerals, bateries de plom, filtres d’oli, envasos contaminats, aerosols, materials amb amiant, piles, tòner, gasos, tubs fluorescents, pots de pintura i vernís, dissolvents, adhesius, mescles bituminoses, radiografies, pneumàtics fora d’ús, voluminosos, RAEE, restes de poda, residus de construcció de caràcter particular i metalls (alumini, ferro…).

Adalmo està autoritzada per a la gestió de tots aquests tipus de residus i més. Així mateix subministrem els recipients i contenidors homologats necessaris per al correcte condicionament dels residus. De la mateixa manera, portem a terme la tramitació i lliurament de la documentació ambiental associada a aquests treballs i requerida en la normativa ambiental vigent.

Si encara no saps a quin gestor de residus consultar, no dubtis a parlar amb nosaltres i amb gust t’ajudarem en el que necessitis. Som especialistes en la gestió de residus, i comptem amb els millors preus del mercat.

Subscriure's al nostre butlletí