Apostem per la qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

Adalmo ha renovat totes les seves certificacions de qualitat, medi ambient i salut i seguretat laboral, després d’una auditoria duta a terme per AENOR durant el mes d’octubre. Hem obtingut aquestes certificacions per a les nostres activitats de gestió de residus no perillosos, perillosos i sanitaris, a les nostres instal·lacions de Ses Veles i Can Valero, així com per a la recuperació de metalls i gestió de desamiantats.Què és un certificat ISO? Per a què serveix la OHSAS? Com s’obtenen? L’obtenció d’aquests certificats constitueix una decisió estratègica empresarial; acredita la preocupació de l’organització per aconseguir l’excel·lència en els seus processos d’organització, producció, medi ambient, seguretat, etc. definint la direcció dels esforços per millorar en aquests àmbits. Ajuda a posicionar a l’empresa en una línia de treball de millora contínua, obtenint un clar avantatge comparatiu respecte als seus competidors.

Entre els certificats més reconeguts es troben els ISO (International Organization for Standardization) i OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). Aquestes normes són sempre d’aplicació voluntària, i normalment van més enllà del que exigeix ​​les diferents legislacions nacionals; contenen especificacions respecte a un o més àmbits de l’empresa basades en l’experiència, el saber fer i el desenvolupament tecnològic més actuals. El seu compliment garanteix nivells de qualitat i seguretat grans, el que permet a l’empresa posicionar-se millor en el mercat.

Adalmo té implantats des de fa més de 9 anys sistemes de gestió, control, seguretat i traçabilitat, que permeten garantir els seus productes i serveis. Des de 2007 comptem amb els certificats ISO 9001 i ISO 14001 que ens ofereixen l’avantatge d’assegurar els procediments que segueix l’empresa amb la gestió dels seus processos i asseguren el control de l’impacte ambiental de la nostra activitat i com es gestionen recursos com l’energia, el aigua o els residus. El 2011 vam aconseguir la certificació OHSAS 18001 que assegura la salut i seguretat en el treball i l’impacte que produeix la nostra activitat en els nostres treballadors i col·laboradors.

Totes juntes consoliden el que s’anomena el Sistema Integral de Gestió, que representa una garantia per a tots els intervinents amb la nostra organització, empleats, partners, proveïdors i clients. Assegurar els procediments de qualitat, salut i seguretat en el treball, a més d’avaluar i disminuir l’impacte de la nostra activitat han estat sempre objectius pilars per Adalmo.

Subscriure's al nostre butlletí