Asbest a l'Hotel Rocamar

S’està duent a terme la demolició de l’Hotel Rocamar per a la restauració paisatgística dels espais ocupats per aquest vell edifici del Port de Sóller.El nostre equip de descontaminació d’asbest ha realitzat les labors de desmuntatge de les canonades interiors de fibrociment distribuïdes per les plantes de l’Hotel Rocamar, previ a la seva demolició. Protegits amb equipament altament especialitzat, els treballadors van retirar els materials nocius que contenen amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que en dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, podent provocar malalties com el càncer de pulmó, la mesotelioma o l’asbestosis.

L’antic Hotel Rocamar, clausurat pel seu alt grau de deterioració l’any 1999, està format per un edifici de set plantes i un altre annex de dos que provoquen un gran impacte paisatgístic negatiu a la zona del Port de Sóller. Després de 15 anys serà demolit per crear un espai verd, ja que és un punt de trobada i zona de pas d’excursionistes que realitzen el tram de la reconeguda Ruta de la Pedra en Sec, que transita just per darrere de l’hotel.Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. Així mateix, està autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de residus que contenen aquest element, també realitzem la seva retirada i gestió.

Subscriure's al nostre butlletí