Asbest a Marratxí

Seguim amb les labors de retirada d’amiant a la illa. Estem duent a terme un dels majors desamiantats realitzats a Mallorca, la retirada d’uns 6.000 m2 de coberta de fibrociment a Marratxí.El nostre equip especialitzat en la retirada d’amiant està realitzant les labors de desmuntatge de la coberta de fibrociment d’aproximadament 6.000 m2 del magatzem de l’empresa Bargar a Marratxí. La coberta, situada a una altura de 10 metres, està distribuïda en diferents aigües. Els treballadors retiren les plaques del material nociu que conté amiant conforme al Reial decret 396/2006, de 31 de març, per a l’Avaluació i Prevenció dels Riscos relacionats amb l’Exposició a l’Amiant.Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra labor comprèn:

  • Assessorament tècnic.
  • Estudi i detecció de materials amb amiant.
  • Elaboració de Planes de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.
  • Retirada dels materials amb amiant.
  • Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.
  • Transport i gestió del residu generat.

Si vols saber per què l’amiant és tan perillós pots ampliar informació aquí

Subscriure's al nostre butlletí