Asbest: molt perillós

Què és l’amiant?L’amiant o asbest és un producte mineral de gran durabilitat i de reduït cost. Es troba de forma natural en formacions rocoses al voltant del món. Els principals productors i exportadors d’amiant són Rússia, Canadà, Austràlia i Sud-àfrica. Està format per un conjunt de feixos de fibres minerals sòlidament unides molt resistents a la calor, abrasió i tracció. Aquestes característiques han fetque sigui un material àmpliament utilitzat en productes de gran consum, en la indústria i en la construcció.Para què s’usa?Actualment l’ús de l’amiant està prohibit en la majoria dels països industrialitzats, però encara s’utilitza en alguns països en vies de desenvolupament. Encara que en molts països com el nostre estigui prohibit encara molts d’edificis i elements industrials construïts contenen amiant.S’ha utilitzat com a material d’aïllament tèrmic i acústic, en aïllament i acabat de façanes, mantes i teixits aïllants, envans lleugers o teulades. Per la seva resistència a la fricció s’ha emprat en paviments de vinil, masilles, pintures impermeabilitzants, pastilles i sabates de frens, així com en productes de fibrociment com a persianes, canonades i alguns elements de jardineria idecoració.Quins efectes pot tenir sobre la salut?Les principals malalties associades a l’exposició a l’amiant són: mesoteliomes, càncer de pulmó i asbestosi.El risc que es presenti una malaltia associada a l’amiant està relacionat amb: la concentració de les fibres presents en l’aire, la durada de l’exposició, la freqüència d’exposició, la grandària de les fibres inhalades i el temps transcorregut des de l’exposició inicial.Per tot l’explicat anteriorment, l’amiant o asbest, comercialitzat a Espanya sota la marca de Uralita es va prohibir el seu ús en 1999 i la Comunitat Europea va donar de marge fins a 2005 perquè tots els països posessin al dia la legislació.Una de les nostres labors és el desamiantat, per això, estem inscrits en el RERA i disposam d’una brigada de 10 treballadors que desenvolupen la seva activitat en dos mòduls de descontaminació. Realitzem des del desmuntatge de cobertes de fibrociment, dipòsits, canonades i canalitzacions així com la gestió posterior d’aquest residu.Paral·lelament, realitzem plans de treball específics amb el risc de contaminació per amiant per a cada obra, presentant-los a les autoritats competents. Si tens algun dubte, consulta’ns.

Subscriure's al nostre butlletí