Auxili! Inspecció ambiental

En el desenvolupament habitual de l’activitat econòmica de qualsevol empresa existeix la possibilitat que hi hagi un requeriment d’inspecció per part de les autoritats competents, bé per una elecció aleatòria, o bé per haver-se detectat alguna irregularitat en l’exercici empresarial.Igual que succeeix en qualsevol altra activitat, cap que en algun moment els productors de residus hagin de fer front a una inspecció ambiental. Per sortir indemne d’una inspecció, el primer requisit és exercir l’activitat de forma legal. De vegades, àdhuc tenint les llicències corresponents per exercir l’activitat, es produeixen incompliments de la normativa ambiental, bé per desconeixement, bé per la complexitat existent a l’hora de la seva aplicació, per diferents interpretacions d’una norma o simplement una informació incorrecta o desfasada.Davant la possibilitat de ser inspeccionat, la millor solució és la prevenció i que la pròpia empresa conegui si compleix o no. Cada vegada més empreses del sector fan front a auditories internes que valoren no només l’estat financer, sinó també el grau de compliment de la normativa vigent de les instal·lacions, així com potencials aspectes a millorar, com, per exemple, les mescles inadequades de residus.Una qüestió primordial és verificar que s’està inscrit en el Registre de Productors de residus, i que es disposa dels documents d’acceptació dels residus perillosos que es produeixen en les instal·lacions, així com l’arxiu cronològic actualitzat que inclogui els residus gestionats i els seus corresponents justificants de lliurament a gestor autoritzat, com és Adalmo.Durant la inspecció s’ha d’actuar amb correcció i, si és possible, respondre a totes les qüestions plantejades, evitant especular i reconèixer o assumir possibles responsabilitats derivades del desconeixement.És molt important conèixer que existeix el dret de poder realitzar totes les al·legacions i observacions que s’estimin oportunes, especialment en el cas que l’inspector hagi estès acta, i que no ha d’existir cap objecció a fer-les. Si no fos possible fer els aclariments en aquest mateix moment manifestarà que s’aportaran al més aviat possible.Una vegada finalitzada la inspecció es poden donar dues situacions: una, que no s’hagi detectat cap infracció i, l’altra, que s’informi que s’han comès certes irregularitats en el desenvolupament de l’activitat. En el segon cas, s’ha de guardar la informació necessària per preparar la resposta dels fets denunciats i, fins i tot, realitzar la contestació en aquest mateix instant. D’aquesta manera s’evitaran situacions impredictibles amb el temps, com que alguna de les persones necessàries ja no treballin en l’empresa.En Adalmo oferim assessorament tècnic per realitzar les consultes que es considerin oportunes. Ens podeu consultar aquí. 

Subscriure's al nostre butlletí