Cap a la circularitat hotelera amb Adalmo

L’economia circular és un model de producció i consum que busca acabar amb l’ús i llençar. El seu objectiu és reduir els residus a la mínima expressió, cosa que requereix transformar completament el sistema productiu i de consum actual i començar a reciclar materials totes les vegades que sigui possible.

El sector hoteler espanyol genera més de 734 mil tones de residus anualment, i cada vegada hi ha més preocupació per part de l’hoteler pel que fa als residus que produeixen els seus hotels, per la qual cosa cal aplicar pautes de circularitat amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat turística.

Una de les estratègies bàsiques per aplicar la circularitat hotelera es basa en la correcta gestió dels residus, permetent valoritzar-los recuperant materials per ser introduïts com a recursos en els processos de producció.

Ja fa temps que els residus van deixar de considerar-se escombraries, i des d’Adalmo ajudem els hotels a la seva ruta cap a la sostenibilitat realitzant la gestió de tot tipus de materials al final de la seva vida útil per aconseguir que els primers hotels en residu zero es trobin a Balears.

Més de 150 hotels ja han treballat amb Adalmo, contribuint a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12, referit a la producció i el consum responsables, posicionant-se com a referents del turisme a través de la sostenibilitat.

 

Subscriure's al nostre butlletí