Circular a clients: Classificació correcta de RAEE

El present comunicat té l’objectiu d’informar sobre la forma de procedir en l’emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i/o electrònics (RAEE) a les vostres instal·lacions, amb l’objectiu d’evitar futures incidències en la recepció de materials.

Els RAEE contenen materials valuosos i substàncies perilloses per això cal tractar-los de manera específica amb un procés que comença a les instal·lacions de recollida municipal o punts nets i que involucra a distribuïdors i venedors, gestors autoritzats i punts específics habilitats pels fabricants.

La gestió dels RAEE està regulada pel Reial Decret 10/2015, de 20 de febrer. Aquesta normativa obliga el productor o centre de recepció del RAEE al seu lliurament a un gestor autoritzat per al seu tractament, classificats segons les següents fraccions:

 Adalmo disposa d’autoritzacions per a la recollida i recepció d’aquest tipus de residus i a tal efecte els informem sobre el fet que el transport, càrrega i descàrrega dels RAEE s’ha de fer de manera que es descarti qualsevol deteriorament dels mateixos que pugui dificultar o impedir la millor descontaminació o el possible reciclat.

Per facilitar el seu correcte tractament s’hauran d’emmagatzemar sencers i sense barrejar o empaquetar amb altres fraccions de RAEE o altres residus. Recordeu que la barreja dels RAEE ‘s fa gairebé impossible la seva detecció i posterior separació per part de Adalmo.

Pregam es presti atenció al que indicam, ja que Adalmo no assumirà cap responsabilitat derivada del lliurament de residus que no compleixin amb les disposicions normatives aplicables a cada un d’ells.

Adalmo treballa en la millora contínua dels seus serveis, prioritzant en tot moment, com a empresa líder del seu sector a les Balears, la millora ambiental en el tractament dels residus que gestiona. És per això que sol·licita la col·laboració dels seus clients en la millora en aquest sentit.

En qualsevol cas es pot posar en contacte amb el seu comercial assignat per assessorament en la de gestió de RAEE ‘s. Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Subscriure's al nostre butlletí