Circular a proveïdors: No acceptació de termos elèctrics com residus metàl.lics

Els informam sobre la forma de procedir en el lliurament de termos elèctrics amb escumes aïllants que continguin gasos expansors fluorats o hidrocarburs (CFC, HC, etc …), amb l’objectiu d’evitar futures incidències en la recepció de materials.

La gestió dels residus d’aparells elèctrics (RAEE) està regulada pel Reial Decret 110/2015. Aquesta normativa obliga al productor / centre de recepció del RAEE al seu lliurament a un gestor  autoritzat per al seu tractament, ja que aquests termos estan classificats com a residu perillós i han de gestionar-se com a tal.

Adalmo disposa d’autoritzacions per a la recollida i recepció d’aquest tipus de residus i a tal efecte els informam sobre el fet que el transport, càrrega i descàrrega dels RAEE s’ha de fer de manera que es descarti qualsevol deteriorament dels mateixos que pugui dificultar o impedir la millor descontaminació o el possible reciclat.

Per facilitar el seu correcte tractament únicament s’acceptaran equips sencers i sense barrejar o empaquetar amb altres materials metàl.lics, ja que això és indicatiu d’una incorrecta gestió prèvia. Recordeu que la barreja, i més encara, la compactació dels RAEE’s fa gairebé impossible la seva detecció i posterior separació per part de Adalmo.

Pregam es presti atenció al indicat, ja que Adalmo, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada del lliurament de residus que no es corresponguin amb les característiques dels residus que declara lliurar i/o que no compleixin amb les disposicions normatives aplicables a cada un d’ells.

Adalmo treballa en la millora contínua dels seus serveis, prioritzant en tot moment, com a empresa líder del seu sector a Balears, la millora ambiental en el tractament dels residus que gestiona. És per això que sol·licita la col·laboració dels seus proveïdors en la millora en aquest sentit.

En qualsevol cas pot posar-se en contacte amb el nostre departament comercial per sol·licitar les tarifes de gestió de RAEE ‘s: comercial@adalmo.com. Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Subscriure's al nostre butlletí