Com es reciclen les bateríes dels vehicles?

A Espanya, gràcies al desenvolupament del reciclatge, ja no s’extreu des de fa 25 anys plom, un material molt contaminant si no es gestiona de forma adequada. En aprofitar-se gairebé al 100% el material usat, s’aconsegueix que es puguin vendre noves bateries amb plom reciclat.Els ciutadans poden lliurar les bateries usades dels seus vehicles en qualsevol taller mecànic autoritzat, en els punts nets o a un gestor autoritzat com és Adalmo. En realitzar aquesta acció, el consumidor engega un sistema de reciclatge que desconeix però que ofereix grans beneficis ambientals.Les bateries dels cotxes es poden reciclar molt més que les piles: del 100% de piles que es posen al mercat a Espanya, es recull un 45%, i d’aquest 45%, es recicla el 75% del seu material. Ara bé, les bateries de plom són reciclables pràcticament al 100%, i aquest material reciclat serveix i s’utilitza per fer noves bateries, ja que és un material que pot aprofitar-se infinites vegades. En l’actualitat, segons dades de la FER, del que es posa al mercat es recull el 98,5%.En reciclar les bateries dels automòbils, s’evita l’impacte ambiental de l’extracció i producció de matèries primeres, en aquest cas del plom. De fet, a Espanya ja no s’extreu plom (la darrera mina d’aquest material, en Peñarroya, es va tancar fa 25 anys).

Els consumidors que utilitzen en els seus vehicles bateries amb material reciclat aconsegueixen les mateixes funcions que les bateries amb la matèria primera nova, però amb un major benefici per al medi ambient i la salut. Per triar una bateria amb material reciclat prou fixar-se en el seu color: les bateries blanques contenen material nou, mentre que les negres porten el material reciclat.Per totes aquestes raons, la bateria és el millor exemple d’economia circular i de reciclatge de qualitat, ja que el residu es converteix en un recurs valuós que pot aprofitar-se de forma infinita per fer nous productes.

Subscriure's al nostre butlletí