Com saber si un residu és perillós? T'ho expliquem

Per poder complir amb la legislació en matèria de gestió de residus hem de saber si els residus que generem a les nostres instal·lacions són residus perillosos o no, ja que les obligacions són diferents en un o altre cas.

En primer lloc, cal confirmar que la substància sigui un residu perillós, com a tal ha d’estar inclòs a l’abast de la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats. Hi ha 15 característiques de perillositat en funció de si suposen algun risc per a la salut humana o el medi ambient.

El següent pas a seguir és la classificació en funció del codi LER assignat. La Llista Europea de Residus (LER) recollida a la Decisió 2014/955/UE, és la llista harmonitzada de residus dins de la Unió Europea, que recull els codis LER en què es classifiquen els residus. Aquesta llista es divideix en 20 capítols que se subdivideixen al mateix temps en subcapítols en funció dels processos generadors, els materials resultants d’aquests processos o el tipus de residu.

En aquesta Llista Europea de Residus algun d’aquests codis està identificat mitjançant un (*), la qual cosa indica que aquest residu és considerat perillós, mentre que aquells que no té el (*) es consideren no perillosos.

Si el residu no figura en aquesta Llista ha de determinar-ne la composició o realitzar assajos per determinar-ne les característiques de perillositat.

Si necessites caracteritzar un residu pots contactar amb Adalmo, estem autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de tota mena de residus perillosos.

 

Subscriure's al nostre butlletí