Compra i desballestament de maquinària industrial

En Adalmo ens avalen 50 anys d’experiència i comptem amb un equip de professionals especialitzats en tasques de desballestament industrial mitjançant oxitall, tall per plasma o amb cisalles hidràuliques.

Realitzem la compra de tot tipus de maquinària fora d’ús, ja sigui agrícola, d’obra o industrial, i ens ocupem de totes les accions necessàries per al seu desballestament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats, ja que som gestors autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient.

Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el trasllat dels diferents tipus de residus generats per a la seva valorització. Amb els nostres camions amb grua i contenidors facilitem la recollida de la maquinària i la traslladem a les nostres instal·lacions per al seu desballestament.

A més, en el cas d’existir residus perillosos (amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats) realitzam la descontaminació mitjançant l’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen l’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra tasca.

Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar l’última tecnologia al servei del medi ambient. Demani’ns valoració dels seus treballs sense compromís, segur que sortirà guanyant.

Subscriure's al nostre butlletí