Comunicat a clients: Cessament realització justificant de lliurament de residu perillós.

Els informem que, des de l’entrada en vigor de la nova La nova Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, tant el document de control de recollida de residus perillosos com el justificant d’entrega han estat substituïts pel document d’identificació, segons Reial Decret 180/2015 de trasllat de residus.

En base a això, ja no hi ha obligació de disposar del justificant d’entrega que fins ara Adalmo els facilitava per a cada residu perillós gestionat, de manera que a partir d’aquest mes de maig es deixarà d’emetre i no es lliurarà en els serveis de retirada de residus perillosos.

Prego es presti atenció al que s’ha indicat. En qualsevol cas es pot posar en contacte amb el Dpt. de Medi Ambient per a qualsevol aclariment al respecte.

Quedem a la seva disposició.

Subscriure's al nostre butlletí