Con es recicla una bateria?

Quan arriben al final de la seva vida útil, les bateries són considerades com a residu perillós a causa del seu contingut en plom (63%) i àcid sulfúric (23%). En concret, segons la Ordre MAN/304/2002, a les bateries dels nostres vehicles se’ls assigna el codi LER 160601*.De la mateixa manera que amb els altres residus, la recollida i gestió ha de ser realitzada per un gestor autoritzat per la Comunitat Autònoma, com és Adalmo. Des d’ Adalmo ens encarreguam de la recollida de les bateries de plom usades sense importar la grandària, quantitat o marca, així com el seu transport fins a les nostres instal·lacions, també les rebem en el nostre centre de Ca’n Valero. Finalment realitzem l’enviament final a plantes de tractament específiques, on es compleix amb els requeriments legals exigits. Una vegada que les bateries arriben a les instal·lacions de tractament comença el següent pas en la cadena: el reciclat. El procés consisteix en la separació i classificació dels materials que la componen. Anem a veure-ho:El plom i els compostos de plom s’introdueixen en un forn per a la seva fosa i posterior confecció de lingots que tornaran a utilitzar-se en la fabricació de noves plaques, borns i barres de soldadura de bateries noves. D’una bateria de 15 quilos, més de la meitat és plom i pot recuperar-se el 100%. En les bateries que tenen electròlit àcid líquid, es realitza el bolcat i neutralització o es reutilitza en processos de decapat de xapa d’acer. Les parts de plàstic es trituren, es renten, s’assequen i amb elles es fabriquen diferents peces de plàstic. Les parts de xapa se separen com a ferralla.Gràcies a aquest procés les plantes de recuperació reciclen aproximadament el 98% del seu contingut en plom. Així, i a diferència de molts altres residus, es tracta gairebé d’un cicle tancat ja que la major part del producte reciclat torna a utilitzar-se en la mateixa aplicació. A més de perillosa, una bateria fora d’ús també és valuosa. Si tens bateries a casa a en el teu negoci, crida’ns. Recollim bateries en qualsevol punt de les Illes Balears i paguem per elles.

Subscriure's al nostre butlletí