Condicions de compra de motors elèctrics

A l’efecte d’evitar incidències en relació al lliurament de “motors elèctrics” subministrats pels nostres proveïdors, els recordem per escrit que no s’acceptaran els residus que no compleixin les següents condicions:- No s’acceptaran motors que incloguin plàstics, fustes, elements fèrrics que no siguin la pròpia carcassa del bobinatge…- Simplement es considera motor elèctric a aquells elements que disposin d’un bobinatge de coure al costat d’una carcassa, tals com: alternadors de vehicles…- No s’acceptaran motors que continguin o hagin contingut substàncies perilloses i per tant que són indicatius d’una mala gestió prèvia.En cas de no complir aquestes condicions es descomptaran els impropis o fins i tot es rebutjaran els residus, que hauran de ser retirats pels seus posseïdors.Esperam que entenguin aquesta situació i quedam a la seva sencera disposició per aclarir qualsevol dubte sobre aquest tema.

Subscriure's al nostre butlletí