Condicions d'entrega de residus metàl·lics

A l’efecte d’evitar futures incidències en la retirada i gestió dels residus de caràcter fèrric del que pugui ser titular o posseïdor, ens sembla oportú recordar-li el règim jurídic propi aplicable al que són “vehicles fora d’ús (VFU)”, que disposen d’una normativa i obligacions específiques a la resta de material fèrric, tot això amb l’ànim que sempre sigui evitada per part del productor, titular o posseïdor la mescla d’uns i uns altres tipus de residus.

La gestió de Vehicles Fora d’Ús està regulada pel Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil. Aquesta normativa obliga al productor/centre de recepció del vehicle al seu lliurament a un Centre Autoritzat de Tractament (CAT).És per això que li comunicam que tots els VFU fora d’ús que pretengui fer-nos lliurament han d’acompanyar-se del certificat de descontaminació emès per un centre CAT o per contra un certificat on se’ns especifiqui la seva procedència i ens garanteixi la seva correcta descontaminació prèvia per part d’un Cat.

Pregam pareu esment a les indicacions anteriors, ja que Adalmo, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada del lliurament de residus que no es corresponguin amb les característiques dels residus perquè se’ns sol·liciti cada recollida i/o que no compleixin amb les disposicions normatives aplicables a cadascun d’ells.Quedam a la seva sencera disposició per aclarir qualsevol dubte sobre aquest tema.

Subscriure's al nostre butlletí