Coneix les mesures que planteja la nova normativa balear de sostenibilitat i circularitat turística

Segons el Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, els establiments turístics de les Illes Balears, tant hotels com apartaments i agroturismes, hauran de desenvolupar una estratègia de circularitat integrant-la en el sistema general de gestió, a través de l’elaboració i l’aplicació d’un pla de circularitat.

Aquest pla de circularitat, que pot tenir una vigència màxima de 5 anys, ha d’incloure les àrees prioritàries següents: aigua, energia, aliments, materials i residus.

Per elaborar el primer pla de circularitat s’ha de dur a terme una avaluació inicial, tenint en compte el registre de la producció de residus i les bones pràctiques que durà a terme l’empresa per a la gestió correcta i l’augment de la valorització.

Adalmo t’ofereix la solució com a especialista en aquesta àrea de residus amb un segell propi de Residu 0, certificat en col·laboració amb SGS com a entitat verificadora, amb el que obtindràs el percentatge de reciclatge dels residus generats pel teu establiment, així com el volum de residus per pernoctació recollits selectivament, entre d’altres. Analitzem la generació de residus de l’hotel i plantegem solucions per reduir, reutilitzar, reciclar i valoritzar garantint la transformació cap a la nova economia.

També pots invertir en la nostra formació de bones pràctiques circulars en relació amb la recollida selectiva de residus, que podem impartir als teus treballadors in situ. Aconsegueix que el 100% de la teva plantilla rebi formació relacionada amb la circularitat.

Una de les estratègies bàsiques per aplicar la circularitat hotelera es basa en la correcta gestió dels residus, contribueix a la sostenibilitat turística amb Adalmo, el teu proveïdor circular.

Subscriure's al nostre butlletí