Continua la retirada de sostres de uralita als col·legis públics mallorquins

S’han reemplaçat les cobertes del CEIP Jaume I de Palma, IES Guillem Colom de Sóller, CIFP Joan Taix de Sa Pobla, CEIP Na Penyal de Cala Millor i CEIP Na Caragol d’Artà.

L’amiant és un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses  que quan es dispersen en l’aire i davant la possibilitat de respirar-les podrien dipositar-se en els pulmons i romandre allí durant anys. L’amiant provoca malalties com la asbestosis, càncer de pulmó i mesotelioma.

Fins a quin punt suposa un risc per a la salut la presència d’amiant als centres educatius? Pel simple fet que un edifici tingui amiant en la seva estructura no significa que arribi a afectar a la salut de les persones. Per derivar en malalties respiratòries és necessària una exposició a la pols que es genera de manera intensa i perllongada en el temps. Així, pot afectar a persones que treballin directament manipulant aquest material, però és molt excepcional que afecti a algú perquè la pols està en l’ambient.Actualment, Adalmo participa en les obres de reemplaçament dels sostres de uralita en els col·legis de Cala Millor i Artà. En concret, s’han  retirat les cobertes pertanyents als porxos destinats a zona de pati cobert. Aquestes cobertes estan formades per plaques ondades de fibrociment que contenen amiant, material prohibit des de 2001 per  el Govern per resultar nociu per a la salut. Des d’aquest moment no es pot produir ni comercialitzar fibres d’amiant ni productes que les continguin. Un total de 30 col·legis i instituts de l’arxipèlag encara tenen estructures amb amiant, un element que està present en les plaques de fibrociment conegudes com *uralita, manufacturades i col·locades abans de 2001. Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant i disposa d’un equip especialitzat propi per a la realització de descontaminacions. Així mateix, en estar autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de residus que contenen aquest element, també realitzem la seva retirada i dipòsit en abocador.

Subscriure's al nostre butlletí