Coure, or i alumini per un tub

Or, platí, coure, pal·ladi … Per obtenir aquests i altres minerals presents en molts aparells electrònics no només cal excavar i processar els materials, sinó també emprar ingents quantitats d’aigua o energia. Recuperar-los partir dels residus tecnològics que generem surt fins a 13 vegades més barat que extreure’ls de jaciments naturals.

Els anomenats residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) van superar els 46 milions de tones a nivell mundial, una quantitat de residus equivalent a 4.500 vegades els materials que componen la torre Eiffel de París. Només al voltant d’un 20% de tot aquest munt d’escombraries tecnològica es recicla.

Els electrodomèstics, ordinadors, mòbils i resta d’aparells que llencem, emmagatzemem o portem a llocs habilitats per a la seva recollida, poden contenir fins a 60 tipus diferents d’elements químics, molts recuperables. Entre ells es troben desde metalls preciosos com l’or, la plata, el coure, el platí i el pal·ladi a metalls pesants com l’or i l’alumini.

El tub catòdic d’un televisor dels de tota la vida, per exemple, conté al voltant de 450 grams de coure, més de 250 grams d’alumini i al voltant de mig gram d’or. Per produir un ordinador es consumeix una tona de recursos, i uns 44,4 quilograms en el cas d’un telèfon mòbil de just 80 grams de pes. Més de la meitat són matèries primeres emprades en la seva fabricació, com els anomenats “minerals de conflicte” -la extracció està controlada per grups armats o es produeix en nefastes condicions de treball-, entre els quals figuren el tàntal, el wolframi, l’estany, l’or o el cobalt.

L’ONU parla en un dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible sobre la necessitat de “garantir modalitats de consum i producció sostenibles” que, en el cas dels RAEE, es tradueixen en la gestió ecològicament racional dels productes químics i les deixalles al llarg de tot el seu cicle de vida.

És aquí on entra en joc Adalmo com a gestor autoritzat de tot tipus de metalls i RAEE, contribuint al concepte d’economia circular, basat en l’aprofitament dels materials provinents de productes reciclats i la disminució de la dependència de la indústria de l’extracció de recursos verges.

Subscriure's al nostre butlletí