Desballestament de la Planta de Compostatge de Calvià

En Adalmo realitzem tasques de desballestament industrial, és a dir, desmuntar i trossejar els elements metàl·lics (estructura, maquinària) mitjançant oxitall o amb cisalles. També ens ocupem de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions, estructures o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats.

Estem duent a terme el desmantellament de les instal·lacions de la Planta de Compostatge de Calvià de TIRME.

El desmantellament inclou també una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això facilitem contenidors per a la recollida de metalls i altres residus, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats.

Subscriure's al nostre butlletí