Desballestament i compra de ferralla

En Adalmo realitzem tasques de desballestament industrial: desmuntar i trossejar estructures i maquinària mitjançant oxitall o amb cisalles. També ens ocupem de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats.

En aquests moments estem duent a terme el desballestament mitjançant oxitall d’un pont grua.

El desmantellament inclou sempre una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això facilitem contenidors per a la recollida de metalls i altres residus ajudant-lo en les seves desmuntatges industrials, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats, proveïts de grues, per arribar fins a on altres no arriben.

A més, en el cas d’existir residus perillosos (amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats) vam realitzar la descontaminació mitjançant l’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen l’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra tasca. Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar l’última tecnologia al servei del medi ambient. Demani’ns valoració dels seus treballs sense compromís, segur que sortirà guanyant.

Subscriure's al nostre butlletí