Desballestament i compra de ferralla

En Adalmo realitzem tasques de desballestament industrial: desmuntar i trossejar estructures i maquinària mitjançant oxitall o amb cisalles.

Aquest mes hem dut a terme el desballestament mitjançant oxitall de 2 estructures dels bressols del Scorpione of London per Serveis Ténicos Portuaris en el Port de Palma.

També ens ocupem de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats.

El desmantellament inclou sempre una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això facilitem contenidors per a la recollida de metalls i altres residus ajudant-lo en les seves desmuntatges industrials, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats, proveïts de grues, per arribar fins a on altres no arriben.

Subscriure's al nostre butlletí