Dóna-li una segona vida al paper i cartró

Et prestem un nou servei de valorització de residus de paper i cartró. Vols saber per què s’han de gestionar adequadament?

– Reducció de la tala i consum d’arbres. Per cada tona de paper reciclat s’estalvien 4 m3 de fusta -de 12 a 14 arbres- i la plantació massiva d’espècies per a la producció de pasta de paper.

– Estalvi energètic del 70% en comparació amb el processat de paper a partir de fibres verges. Disminució de la contaminació atmosfèrica i de l’aigua, a causa de la disminució de les emissions gasoses en un 74% i en un 35% les emissions a l’aigua. Estalvi d’aigua al voltant de l’80%. Disminució de l’ús de productes químics.

– Reducció substancial de les quantitats de materials biodegradables dipositades en abocador i, per tant, reducció de les emissions de GEH i de les necessitats d’espai en aquestes instal·lacions (menor degradació del territori).

– Augment de la sensibilització ciutadana en relació a la gestió dels residus i a la protecció de l’entorn. Creació de nous llocs de treball en el sector de la recollida i tractament.

Disposem de contenidors, compactadors estàtics, gàbies, autocompactadors, premsa vertical i una àmplia flota de camions per a la recollida en la teva empresa dels següents residus de paper i cartró:

– Envasos i embalatges de paper / cartró (caixes de cartró ondulat, caixes de cartró estucat, bosses de paper, sacs, etc.).

– Papers gràfics (paper premsa per diaris i publicitat, papers per a l’edició de llibres, revistes, folis, sobres, carpetes, quaderns…).

– Paper confidencial (destrucció segura segons norma UNE-EN 15713).

– Papers especials (kraft, papers de seguretat, paper filtre, paper decoratiu, paper autoadhesiu, paper metal·litzat…).

Així que ja saps, si vols contribuir: recicla el teu paper i cartró amb Adalmo!

Subscriure's al nostre butlletí