Economia circular

Al moment actual, cada vegada més se sent parlar d’economia circular i és que les 3R van cobrant importància dia a dia. Quan xerram de les 3R ens referim a Reduir, Reutilitzar i Reciclar. En això es basa l’economia circular. De com podem aconseguir que els residus es converteixin en recursos. Diàriament tones de residus s’aboquen en els abocadors. En un gran percentatge molts d’aquests residus podrien tornar a recuperar-se i introduir-se de nou en la indústria. Setmana a setmana, en Adalmo, posem el nostre gra de sorra a la consciència de tots, afegint xifres a alguns d’aquestes deixalles. Són els “Sabies que…” que es poden consultar a les xarxes socials. La cultura de l’usar i tirar ens ha envaït de tal manera que desconeixem tot el que podríem tornar a recuperar. Les xifres del reciclat domèstic van augmentant. La gran majoria ja tenim a casa diversos contenidors per classificar els diferents residus: envasos, paper, vidre, orgànic, oli…També sembla que ha ressorgit el reutilitzar, a les xarxes socials és fàcil trobar el hastag #DIY i en Pinterest trobam veritables meravelles amb reutilitzant materials, en moltes ocasions sorprenents, tant la seva possible reutilització com el nou resultat. Reduir consums també és molt important, sembla que no afecta, que no podem fer gens però una mica de cada es converteix en una gran summa entre tots. Alguna cosa tan senzill com tornar a fer la compra al mercat o intentar arreglar algun electrodomèstic. És cert, que la indústria les hi ha enginyat per dissenyar productes als quals nosaltres no puguem accedir o la ja coneguda per tots obsolescència programada. De tot això és el que s’ocupa la economía circular, es basa en el model de convertir les deixalles en els nous recursos, ja que la majoria dels recursos que estem utilitzant són finits i està afectant a la biodiversitat i a l’escalfament global. A continuació un enllaç a un vídeo que ho explica d’una forma molt clara i senzilla: vídeo aquí 

Subscriure's al nostre butlletí