El Lluís Sitjar sense asbest

Seguim amb les labors de retirada d’amiant a la illa. Durant el mes de març hem dut a terme diversos desamiantats a Mallorca, com la retirada de teulades i dipòsits de l’Estadi Lluís Sitjar.

El nostre equip de desamiantat ha realitzat les labors de desmuntatge i recollida de més de 1600 m2 de fibrociment en l’obra de demolició d’una nau cremada al Polígon de Son Castelló. La coberta, situada a una altura de 13 metres, en part va caure al sòl com a conseqüència de l’incendi. Els trossos barrejats amb enderroc i altres restes es van retirar amb la retroexcavadora utilitzant saques per a contenidor de 6 m.

Altres actuacions han estat la retirada de teulades i dipòsits de l’Estadi Lluís Sitjar, retirada de baixants i plaques a l’antiga fàbrica de Majorica, i retirada de les baixants a l’hotel Barracuda de Magaluf.

Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra labor comprèn:

  • Assessorament tècnic.
  • Estudi i detecció de materials amb amiant.
  • Elaboració de Planes de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.
  • Retirada dels materials amb amiant.
  • Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.
  • Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí