El Ministeri de Sanitat adjudica a Adalmo la gestió de residus del Centre de Vacunació Internacional de Mallorca

Adalmo s’ha adjudicat el contracte de servei de recollida i posterior destrucció de residus de risc sanitari, químic i mediambiental a l’edifici ubicat al Moll Vell nº 7 durant el 2018.

Els centres de vacunació internacional (CVIS) presten servei sanitari a viatgers internacionals, administren vacunes i altres mesures preventives necessàries i expedeixen els certificats mèdics i documents personals de sanitat internacional necessaris per viatjar a determinats destins.

Aquests residus generats al Centre de Vacunació Internacional de Mallorca són recollits en recipients homologats i traslladats mitjançant vehicles autoritzats a la nostra Planta de tractament de residus sanitaris.

En Adalmo ens esforcem en mantenir un alt nivell de servei reduint al màxim l’impacte ambiental, afavorint una gestió adequada per donar compliment a la legislació vigent en aquesta matèria.

Subscriure's al nostre butlletí