El Molí de Lluc sesnse asbest

El nostre equip de desamiantat ha realitzat les tasques de desmuntatge de la canonada de fibrociment exterior del Molí de Lluc, al municipi d’Escorca, previ a la seva substitució per una canonada nova per a la conducció d’aigua potable al Santuari de Lluc. Protegits amb equipament altament especialitzat, els treballadors van retirar el material nociu que conté amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que en dispersar en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, pot provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

El Molí de Lluc del segle XV, element del patrimoni etnològic i industrial, va ser restaurat el 2011 per recuperar el funcionament com a molí fariner i serradora tradicionals. El molí està situat a la vall de Josafat, molt proper a Lluc i al costat del camí que des de Son Amer arriba al Santuari.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. Així mateix, en estar autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de residus que contenen aquest element, també realitzem la seva retirada i gestió.

Altres actuacions realitzades aquest mes han estat el desamiantat d’un porxo de les quadres de la Policia Muntada al Castell de Bellver, i d’una coberta d’una edificació annexa a la caserna de la Guàrdia Civil d’Esporles.

Subscriure's al nostre butlletí