El Parlament Balear aprova la seva primera Llei de residus i sòls contaminats

El Parlament Balear ha aprovat el passat 29 de gener, amb un gran consens i després d’un ampli procés de participació, la Llei de residus i sòls contaminats. Per primera vegada, la Comunitat es dota d’una norma pionera i que donarà a tots els actors implicats dos anys per adaptar-se.

La nova norma regula tota la problemàtica de la gestió de residus assenyalant des del principi que “el millor residu és el que no es produeix”.

En aquest sentit, la reducció dels plàstics és un dels objectius principals. Així, a partir de 2021, no es podran comercialitzar bosses de plàstic d’un sol ús i només es permetran compostables en establiments de venda a granel; les anelles de llaunes i ampolles de begudes només podran ser biodegradables; les safates per a aliments, els gots, els coberts, les palletes per a begudes, els bastonets de les orelles i els plats de plàstic d’un sol ús només es poden comercialitzar si són compostables.

A més, els cosmètics i dentifricis no podran contenir microplastics o nanoplastics; s’han de comercialitzar les versions reutilitzables d’encenedors, cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora; les càpsules d’un sol ús de cafè, infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres hauran fabricar amb materials compostables.

Tot i que la reducció dels plàstics és un dels principals objectius, la Llei també regula altres tipus de residus. Així, per exemple, les tovalloletes humides han d’incorporar informació sobre els efectes d’aquestes al medi ambient; les ordenances municipals hauran d’incorporar mesures de prevenció i minimització de l’abandonament de residus a les platges, com les burilles de tabac.

També es prenen mesures per reduir el malbaratament alimentari amb l’objectiu que el 2030 aquest en comporti la meitat que el 2020.

En matèria de reciclatge, es marquen objectius clars. En 2021 els municipis hauran d’aconseguir el 50% de reciclatge en materials com paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics. En 2030 aquesta xifra ha d’arribar al 65%. Pel que fa als envasos, han de reciclar el 75% abans de 2030.

Cal subratllar que, en tot cas, s’aplicaran mètodes que assegurin que es compleix un dels principis fonamentals de la Llei: “qui més contamina, més paga”.

Amb tot, no només cal fomentar el reciclatge per reduir la quantitat de residus i, per tant, la Llei també preveu objectius en matèria de reutilització. Per exemple, en 2025 un 3% dels residus domèstics gestionats s’han de preparar per reutilitzar-se. En aquest sentit, cal destacar que en la tramitació parlamentària s’ha incorporat un objectiu de reutilització dels envasos de begudes per al 2030.

Un cop entri en vigor la normativa, quedarà prohibida la importació de residus en plantes públiques de les Illes Balears. A més, no es podrà incinerar ni abocar cap tipus de residus sense que abans no hi hagi hagut un pretractament.

En definitiva, amb l’aprovació d’aquesta Llei, les Illes Balears inicien un canvi de model de consum basat en la prevenció i el foment de l’economia circular que requerirà la col·laboració de les administracions, les empreses i els ciutadans. Tot, amb l’objectiu d’assegurar el manteniment del medi ambient i la sostenibilitat en un territori tan fràgil com són les Illes Balears.

Subscriure's al nostre butlletí