El reciclatge de la ferralla

Coneixem com a ferralla al conjunt de trossos de metall vell o de deixalla, especialment el ferro. Alguns components de la ferralla tenen un valor econòmic i poden ser reciclats una vegada recuperat correctament.La ferralla o residus metàl·lics poden classificar-se en dos grans tipus: 

  1. Ferralla de metalls ferrosos: procedent del ferro i acer.
  2. Ferralla de metalls no ferrosos: residus de coure, alumini, estany, plom, zinc o níquel, entre els més coneguts.

El reciclat de ferralla és molt rellevant en el sector de reciclatge, tenint en compte la importància i el volum de residus metàl·lics: ferralles generades en desballestaments, maquinària diversa, cablejat, vehicles de transport en desús, així com trens o vaixells, residus d’aparells elèctrics i electrònics, etc. Els gestors de residus són els que recullen, classifiquen i tracten tota aquesta ferralla per poder reutilitzar-la en nous processos productius. L’acer i el ferro, de la mateixa manera que la resta dels metalls, poden ser reciclats una vegada que el seu ús inicial ha arribat al seu terme. Poden reciclar-se pràcticament de forma il·limitada sense perdre qualitat, no importa quin hagi estat el seu origen (l’acer és un dels materials més reciclats del món). Això suposa un important benefici mediambiental (reducció de la contaminació de l’aire i aigua o menor generació de residus) i a nivell econòmic suposa estalvis en termes energètics, menor ús d’aigua, i estalvis en la utilització de matèries primeres.Adalmo disposa d’un equip professionalitzat i altament tecnificat per classificar i tractar els diversos residus recollits, aplicant processos de transformació físics (cort, cisallat, premsatge i empaquetat, etc.) o altres mitjans (separació manual, separació magnètica, garbellats). D’aquesta forma, els diferents materials metàl·lics valoritzables són segregats i separats uns d’uns altres, procedint-se a l’agrupació de les diferents ferralles obtingudes per materials i qualitats, per facilitar el seu transport a les plantes de fosa i així tornar a incorporar-los a una nova cadena de producció i disposar d’un element nou amb totes les garanties.Estam a la seva disposició en la planta de recuperació de Ca’n Valero! Gran avantatge per al medi ambient i per a la nostra butxaca.

Subscriure's al nostre butlletí