El Servei de Residus presenta SINGER

La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus ha treballat durant aquests últims dos anys en la posada en marxa d’una nova eina informàtica que permetrà facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria ambiental i permetre, al mateix temps, el intercanvi d’informació.

El passat mes de setembre, hem assistit a les jornades formatives de la nova plataforma informàtica de residus SINGER (Sistema Integrat per Notificacions i Gestió d’Expedients de Residus) dirigides a empreses del sector de residus i administracions públiques.

Aquesta eina informàtica constituirà l’únic punt d’accés per a tots els agents del sector de residus: gestors, productors, transportistes i organismes de control, entre d’altres. El software aporta noves funcionalitats de tramitació electrònica d’informació relativa a les autoritzacions d’activitats relacionades amb residus, abonament de taxes i la inscripció definitiva al Registre de Productors i Gestors de Residus de les Illes Balears, entre d’altres. A més permetrà la comunicació amb la plataforma estatal del Ministeri per facilitar l’intercanvi electrònic de dades i informació sobre residus amb l’Estat.

Igualment, els operadors autoritzats l’hauran d’utilitzar per a les notificacions de trasllat i documents d’identificació que preveu el Reial decret 180/2015, de 13 de març, que regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.

En relació a la posada en marxa, es preveu una etapa de transició de tres mesos on conviurà la tramitació en paper i la tramitació electrònica i es preveu que estigui en ple rendiment a partir de dia 1 de gener de el 2019.

 

Subscriure's al nostre butlletí