Els drapaires més tecnològics

El reciclatge de metalls de vehicles aprofita el 95% del material.

Molt abans que Ferran Adrià deconstruis la cuina, els antics drapaires ens hem convertit en una indústria dotada de sofisticada maquinària per deconstruir els vehicles, els electrodomèstics, els cables, la infraestructura dels edificis i qualsevol residu amb components metàl·lics.

En Adalmo desfem el fabricat per altres per rescatar els metalls, que netegem i enviem a les acereries i foneries. En els vehicles, es recuperava el 76% d’ells en 2002, arribant al 91,5% a 2013, i l’última exigència és recuperar el 95%.

Els drapaires del segle XX som les empreses de reciclatge del segle XXI. Recollim els residus amb grues i camions, els emmagatzemem en instal·lacions autoritzades i preparades per evitar la contaminació i invertim en maquinària per arribar al 100% del reciclatge i oferir una ferralla de gran qualitat.

Per mostrar la importància de la nostra indústria, només cal posar un exemple: un automòbil de la mida mitjana requereix aproximadament 800 kg d’acer i 130 kg. de metalls no fèrrics. Si el nivell de possessió de vehicles fora a tot el món com als Estats Units, posem el cas, la pròpia producció automobilística s’hauria esgotat per acabar amb totes les reserves conegudes de ferro. En l’actualitzeu, aproximadament el 60% d’acer nou produït a Amèrica del Nord és elaborat amb rebuig de ferro.

Quant a l’alumini, s’ha convertit en un autèntic problema a fabricar-se a partir de la bauxita, un recurs no renovable, per a la extracció s’estan destrossant milers de quilòmetres quadrats de selva amazònica i altres espais importants del planeta. La producció d’alumini és un dels processos industrials més contaminants: per obtenir una sola tona es necessiten 15.000kw/h, amb els consegüents impactes ambientals, es produeixen 5 tones de residus minerals i s’emeten gran quantitat de diòxid de sofre, fluoramina i vapors de quitrà, que contaminen l’atmosfera i provoquen pluja àcida. Si aquests residus són enterrats, contaminen les aigües superficials i residuals a causa dels additius i metalls pesats que s’incorporen a l’alumini; per altra banda, si són incinerats, originen la contaminació de l’atmosfera.

Així que ja saps, si vols contribuir a no empitjorar l’entorn mediambiental actual, recicla la teva ferralla amb Adalmo!

Subscriure's al nostre butlletí